En effekt av vårt arbete är att fler barn når gymnasiebehörighet

  • För gymnasiebehörighet till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen (av 17 totalt)

  • För godkänt betyg (A-E) i Idrott och hälsa krävs från och med årskurs sex ett godkänt simprov 

  • Många barn klarar inte simprovet, vilket gör att de blir underkända i Idrott och hälsa

  • IUG erbjuder simundervisning för dessa barn i samarbete med skolundervisningen

  • Sedan starten har tusentals barn deltagit i simskolan, och på så vis klarat simprovet. År 2020 deltog exempelvis ca 850 barn I IUGs simskola.

  • Genom ökad simkunnighet räddas liv och det skapas fler möjligheter för framtiden.

På utsatta skolor där IUG finns når ytterligare 2 elever i varje klass gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet enligt Skolverkets data. Regressionen är rensad för olikheter i tid, andel utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå och utsatt områden. 117 skolor ingår i urvalet (58 som IUG arbetar med, historisk data från dessa, samt en kontrollgrupp bestående av 59 skolor från samma kommuner)

När de först går igenom övningen kan jag tycka att det är lite läskigt och bli nervös – Ska vi verkligen göra det när det ser så jobbigt ut? Det brukar gå över när jag har testat.

Tjej, 12 år

IUG behövs för att man får lära sig nya saker och testa på exempelvis brottning och parkour. Jag har tyckt bäst om brottning för att man får använda både hjärna och muskler.

Kille, 12 år

IUGs ledare är lätta att prata med om man har ett problem eftersom de har varit med om samma saker. De är snälla, skämtar, men har ändå disciplin på klassen.

Pojke 12 år

Idrott Utan Gränser | info@iug.se