• För gymnasiebehörighet till högskoleförberedande program krävs godkända betyg i minst 12 ämnen (av 17 totalt)

  • För godkänt betyg (A-E) i Idrott och hälsa krävs från och med årskurs sex ett godkänt simprov 

  • Många barn klarar inte simprovet, vilket gör att de blir underkända i Idrott och hälsa

  • IUG erbjuder simundervisning för dessa barn i samarbete med skolundervisningen

  • Under 2016 deltog totalt 750 deltagare, varav ca 75%, dvs 563 barn, klarade simprovet

  • Genom ökad simkunnighet skapas fler möjligheter för framtiden 

Idrott Utan Gränser | info@iug.se