• Ett sätt att driva social utveckling – i form av att barn ges förutsättningar att se möjligheter bortom sin sociala tillhörighet

• En konkret metod som leder till minskat utanförskap

• Ökad sysselsättning hos ungdomar i kommunen som anställs som ungdomsledare i Idrott Utan Gränser

• Engagerat näringsliv – Idrott Utan Gränsers målsättning är att engagera lokala företag som bidrar till att Idrott Utan Gränser kan bedriva meningsfulla fritidsaktiviteter

• Positiv exponering av er kommun genom Idrott Utan Gränsers kanaler samt möjlighet att använda Idrott Utan Gränser i er kommunikation 

Kommunerna värderar att IUG länkar ihop skola och föreningsliv

"Det är viktigt för oss att få in andra lösningar i systemet. Vi såg en möjlighet att få in föreningslivet och idrotten på ett naturligt sätt i undervisningen, och det hade vi inte haft tidigare, inte alls i den omfattningen. Vi såg att entreprenören tillförde ett engagemang och någonting som det fanns ett stort behov av i vår kommun."

                       Lars Stjernkvist, kommunalråd i Norrköping

"Samarbetet fungerar mycket bra. Vi köper en tjänst som organiserar föreningslivet och stöttar framförallt mot skolorna. Det är bra att personer får jobb som första anställning hos dem. Det blir också ett sätt att öka föreningarnas engagemang."

                   Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef i Södertälje

Foto 2017-04-11 09 41 41 kopia
20431695_347011982385747_982675644872217577_n
Photo 2017-02-28, 16 32 46 kopia

Idrott Utan Gränser | info@iug.se