Hur fungerar Idrott Utan Gränser?

Idrott Utan Gränser introducerar meningsfulla fritidsaktiviteter på idrottslektionen, så att alla barn får möjlighet att prova på nya saker som inte är de mest uppenbara. 

 

Det görs genom en modell, som bygger på samverkan mellan den offentliga, privata och ideella sektorn, dvs IUG, kommun, skola, företag och andra finansiärer/donatorer. 

 

Varje ledare utbildas i IUGs metodik. Genom IUG-metoden gör vi så att barn och unga blir sedda och bekräftade genom goda förebilder och meningsfulla aktiviteter, och ges förutsättningar till att se möjligheter för framtiden 

1

2

3

4

5

6

Kommun & 

partners

IUG skapar långsiktiga samarbeten med partnerföretag, donatorer och kommunen.

 

Kommunen anlitar IUG för projektledning.

IUG väljer ut skolor i samråd med kommunen.

Idrotts-

föreningar

IUG rekryterar idrottsföreningar och utbildar unga ledare i IUG-metoden.

IUG handleder ledarna under terminens gång.

 

Ledarna introducerar och leder sina respektive idrotter på skolans idrottslektioner.

IUG anordnar idrottsaktiviteter efter skoltid, på kvällar och lov i bostadsområden så att barnen kan göra något meningsfullt istället för att busa runt. De lockas istället till att idrotta på fritiden.

Resultat

IUG mäter utvecklingen hos målgruppen över tid.

 

Målet är att stärka barnens självkänsla och självförtroende och därmed få dem att se större möjligheter för framtiden.

"Riki peppar alltid när det är svårt, han är bra på att berätta historier om hur alla måste kämpa - hur han kämpar och hur Zlatan kämpar för att bli bättre."

     Pojke, 12 år

"Jag är mer taggad när IUG-ledarna leder lektionerna för att de alltid kommer med nya aktiviteter. Då får man prova något man aldrig gjort innan. Ibland kanske man inte klarar det, men jag får alltid tips och så provar jag alltid tills jag klarar det."

      Flicka, 12 år

"Man får en bra bild av sporten när IUG kommer till skolan, och man får känna efter om man gillar det. Som dans till exempel."                                                            Flicka, 11 år​

IUGs metod och lösningen som vi tror på –
goda förebilder skapar en meningsfull fritid

Idrott Utan Gränser | info@iug.se