• Positiv exponering av er förening genom att ledare från föreningen får möjlighet att introducera och leda sin idrott under skolans idrottslektioner 

• Ett sätt att locka fler barn och ungdomar till att bli aktiva i just er förening 

• Ungdomsledare från er förening får möjlighet att utföra ett meningsfullt arbete och bli värdefulla förebilder för de barn och ungdomar som de möter  

• Utbildning i IUG-metoden och arbetslivserfarenhet erbjuds de unga föreningsledare som anställs, på timmar eller heltid

Föreningar upplever positiva effekter av samarbete med Idrott Utan Gränser

Idrott Utan Gränser | info@iug.se