• Ett sätt att driva social utveckling – i form av att barn ges förutsättningar att se möjligheter bortom sin sociala tillhörighet

• En konkret metod som leder till minskat utanförskap

• Ökad sysselsättning hos ungdomar i kommunen som anställs som ungdomsledare i Idrott Utan Gränser

• Engagerat näringsliv – Idrott Utan Gränsers målsättning är att engagera lokala företag som bidrar till att Idrott Utan Gränser kan bedriva meningsfulla fritidsaktiviteter

• Positiv exponering av er kommun genom Idrott Utan Gränsers kanaler samt möjlighet att använda Idrott Utan Gränser i er kommunikation 

Kommunerna värderar att IUG länkar ihop skola och föreningsliv

Idrott Utan Gränser | info@iug.se